lesovna KNÍŽECÍ CESTA

lesovna KNÍŽECÍ CESTA

Autor:                         novák architekti – Tomáš Novák, Český Krumlov
Spolupráce:               ing.arch. Šárka Hanusová, ing. arch. Lenka Popelová, ing.arch                                            Ondřej Plašil
Místo stavby:             Bližší Lhota, obec Horní Planá
Rozloha areálu:          4ha
Ochrany:                    nemovitá kulturní památka, CHOPAV, ochr. pásmo VD Lipno, IV.                                        zóna CHKO Šumava
Způsob využití:          areál staveb ubytovacího zařízení
Stavebník:                  mactra a.s., Praha
Realizace:                  2013-2018
Zhotovitel:                 Vidox s.r.o., Český Krumlov

Na začátku všeho byla Schwarzenberská lesovna z 18. století, kulturní památka ukrytá v malé vesnici Bližší Lhota na břehu vodní nádrže Lipno. Lesovna byla celé roky nevyužívaná a i přesto určovala charakter Bližší Lhoty jako pozůstatek „starých dobrých časů“ s obrovským geniem loci. Tato malebnost a zasazení na okraji vesnice s navazujícími loukami a lesy Národního parku Šumava byly určujícím faktorem návrhu rekonstrukce lesovny a rozvoji celého areálu.  Aparthotel Knížecí cesta vznikl na místě zcela nekomerčním a stále trochu ukrytém masovému turismu. Název Knížecí cesta je odvozen od místního názvu cesty vedoucí od přívozu podél lesovny směrem do přilehlých lesů, které je dříve říkalo „knížecí“.

Lesovna bývala uspořadáná jako uzavřený dvůr s vjezdovou bránou a třemi objekty. Hlavní objekt sloužil jako kanceláře a byt správce polesí, severní objekt sloužil jako stáje a chlévy, jižní trakt byl využíván jako stodola. Cílem rekonstrukce bylo maximálně uchovat autenticitu jednotlivých objektů i vnitřních prostor a zároveň tyto prostory adaptovat pro účely ubytování. Tímto způsobem vznikly apartmány s téměr zámeckým duchem v místě bývalých kanceláří, kde se obnovila na místě nalezená bohatá výmalba stropů. A zároveň vznikly i apartmány podkrovní, ze kterých dýchá tajemno staré půdy, nebo třeba mezonetové apartmány v bývalé stodole s velkými prosklenými otvory bývalých vjezdů pro vozy. Velkou architektonickou i technickou výzvou byla potřeba umístit do objektu technické zázemí s garáží. Byl vytvořen suterén pod objektem chlévů a obnovena terasa na severozápadním cípu dvora známá z historických fotografií – pod touto terasou je vložen prostor garáží a zároveň terasa poskytuje posezení s výhledem do okolí.

V celém areálu byly používány tradiční materiály a technologie – na stavbách i v parteru. Pálená cihla, kámen, dřevo a hrubá omítka. V maximální možné míře se zachovávaly a využívaly materiály dochované nebo nalezené na místě. Původní krovy se podařilo zachránit a zachovat na místě, jiné staré trámy byly použity na interiérové konstrukce i nábytek, původní kamenná dlažba byla opět položena ve dvoře lesovny, z půdy snesená cihlená dlažba byla položena v apartmánech i společné snídárně hostů.

Stavba je velmi pozitivně hodnocena odborníky z oboru památkové péče, serverem Amazing places. Rekonstrukce objektu získala titul Presta Jižní Čechy.