café KOLEKTIV

café KOLEKTIV

Autor:                          novák architekti – Tomáš Novák, Český Krumlov
Spolupráce:                ing.arch Ondřej Plašil
Místo stavby:              Český Krumlov
Ochrany:                     nemovitá kulturní památka, městská památková rezervace
Způsob využití:           kavárna
Stavebník:                  Českokrumlovský rozvojový fond spol. s r.o., soukromý investor
Realizace:                   2012-2013
Zhotovitel:                  Povltavská stavební společnost s.r.o.

Rehabilitovaný objekt prošel poměrně zajímavým historickým vývojem. Vznikl postupným zaměňováním dočasných spíše menších staveb (trafiky) umístěných ve dvoře tehdejšího špitálu pro válečné veterány. Neustálé zvětšování stavebních otvorů do zdi, vymezující dvůr od ulice Latrán, dalo vzniknout jedinečnému výkladci, který nemá na území Českého Krumlova obdoby.

Současnou podobu získala budova ve 30.letech minulého století. Použitými „dekorativními“ prvky čerpajícími ve funkcionalismu a tudíž i dobou vzniku se tento objekt zcela odlišuje od ostatní městské zástavby centra. Jedná se snad o jediný objekt v historickém jádru města, který se vymyká svou plochou střechou.

Navržené materiálové řešení se velmi rychle přizpůsobilo okolí, ve kterém se objekt nachází. Odstíny jednotlivých použitých materiálů (zámečnické výrobky, omítka, sokl) čerpají z odstínů, které jsou použity na sousedních stavbách – především odstíny šedé na kostelu Sv. Jošta. Vzhledem k tomu, že objekt svým vývojem dospěl do podoby, kdy už nemusíme hovořit o součásti tehdejšího špitálu jak vzhledově i provozně, nebylo nutné se úplně striktně držet barevných schématů sousedních budov. Spíše naopak – odlišením plošně nejvíce zastoupeného odstínu omítky se řešený objekt odpíchne ze svého dnes již nevnímaného začlenění do komplexu špitálu a tím se podpoří výjimečnost tohoto domu. Všechny barevné odstíny jsou pochopitelně vybrány v duchu poplatnému době vzniku s lehkým nádechem současnosti.

Výjimečné snídaně, které připravují na objednávku z vajíček od šťastných slepic, polévky, paštiky, quiche, vlastní dezerty jsou stejně výjimečné jako samotný objekt s vzdušným prostorem a výhledem na tepnu historického města ulici Latrán.